Lesstress Desk

Laagdrempelig stress spreekuur zonder tussenkomst van leidinggevende of HR

Met de Lesstress Desk bieden we een laagdrempelige toegang tot Lesstress coaches.

Dit kan op locatie van onze opdrachtgever zijn. Een andere optie is een telefonisch spreekuur. Medewerkers en managers kunnen allerlei stress gerelateerde vragen aan voorleggen. 

Het stress preventie spreekuur is bedoeld voor werknemers van bedrijven en organisaties die:

- stress ervaren op het werk en advies kunnen gebruiken hoe hiermee om te gaan

- dreigen uit te vallen vanwege stress gerelateerde klachten (maar nog geen burn-out hebben) en hulp nodig hebben

- regelmatig verzuimen met stressverschijnselen en een oplossing zoeken

 

De Lesstress Desk is ook beschikbaar voor (HR) Managers die vragen hebben over medewerkers waarvan zij vermoeden dat deze last van stress hebben.


De Lesstress Desk kan op een vaste dag of dagdeel beschikbaar zijn.

Dit vergroot de herkenbaarheid voor medewerkers. De frequentie kunnen wij gezamenlijk vaststellen. De Lesstress Desk is bij opdrachtgever op vast moment of via telefonisch spreekuur mogelijk.

 

Medewerkers hebben snel toegang en het is laagdrempelig om gebruik te maken van de Lesstress Desk. Per werknemer wordt (volgens afspraak) een bepaalde tijd gereserveerd.
Ook medewerkers die een korte vraag hebben of geïnteresseerd zijn in een mogelijk traject kunnen op afspraak langskomen. Het spreekuur is zonder tussenkomst van of terugkoppeling aan leidinggevende of HR. Uiteraard kunnen beide wel medewerker adviseren een afspraak te maken als zij stress gerelateerde klachten vermoeden.

Voordelen Lesstress desk

Laagdrempelig

Kans op uitval significant verlagen

Risico verlagen stress gerelateerde uitval

Empoyer Branding

Schaalbaar en betaalbaar

Stressmanagement programma's