Wat is duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het omvat de flexibiliteit, mobiliteit, productiviteit, motivatie, vitaliteit en gezondheid van mensen. Maar het gaat ook over het vermogen van werkenden om hun kennis en competenties actueel te houden voor de arbeidsmarkt, binnen of buiten hun huidige organisatie. 

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun werk over mogelijkheden beschikken om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid en welzijn te blijven werken.

Globalisering, flexibilisering en nieuwe technologie (automatisering en robotisering) vraagt aanpassingsvermogen van werkgevers én werkenden. Het zorgt voor meer mobiliteit en snellere functiewisselingen (binnen en tussen organisaties). Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers vitaal en wendbaar blijven.

Duurzame inzetbaarheid wordt ook steeds belangrijker omdat werknemers tot op latere leeftijd werken en wel ‘bij’ moeten blijven. 

De inhoud van banen verandert steeds sneller en kennis raakt sneller verouderd. Daarom is het belangrijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen en blijven leren. Actuele kennis en wendbaarheid biedt werknemers meer werkzekerheid en carrièrekansen en houdt organisaties wendbaar.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor werkgevers:

 1. Als werkenden breder inzetbaar zijn zorgt dit voor meer wendbaarheid van de organisatie
 2. Beter kunnen anticiperen op (markt)veranderingen
 3. Zorgt voor actuele competenties die aansluiten op de vraag uit de markt
 4. Schaarste op de arbeidsmarkt
 5. Gezonde en wenselijke in-, door- en uitstroom
 6. Voorkomen verlies van talent
 7. Voorkomen van ziekteverzuim
 8. Invulling geven aan goed werkgeverschap

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor werknemers:

 1. Algehele gezondheid en vitaliteit
 2. Werkzekerheid (inkomen) 
 3. Werkplezier (levensgeluk)
 4. Betere carrièremogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt