Hoe werkt je ademhalingsstelsel

Het is belangrijk om te weten hoe je ademhalingsstelsel werkt. 

Wat gebeurt er tijdens een inademing en wat gebeurt er tijdens  het uitademen. Het is een ingenieus proces en dit leggen wij graag uit.

Inademing

Door lucht in te ademen komt je borst in actie. De ribbenkast wordt opgeheven door de lagen tussenrib spieren en zet licht uit. Onder de longen beweegt het middenrif omlaag. Hierdoor wordt de capaciteit van de borstkas vergroot zodat de longen ruimte hebben om uit te zetten bij een inademing. De lucht die je inademt gaat eerst door je bovenste luchtwegen. Hier wordt de lucht voor een deel bevochtigd, zodat zwevende kleine stofdeeltjes neerslaan. Als de lucht door de bovenste luchtwegen is gevoerd dan gaan het naar de lagere luchtwegen. De lucht gaat langs de stembanden, door de luchtpijp en vervolgens door een zich snel vertakkend systeem van luchtpijpjes, de bronchiën, en ten slotte naar de longblaasjes. 

Gaswisseling

Daar wordt de zuurstof omgewisseld door kooldioxide, een afvalproduct van het bloed dat we weer uitademen. Deze gassen worden uitgewisseld via de longblaasjes. Dit werkt volgens het principe van de communicerende vaten. Kamerlucht bevat nauwelijks kooldioxide, maar het bloed bevat hier hoge concentraties van. Wanneer er lucht in de longen komt zal het systeem de concentraties van kooldioxide in het bloedvat en het longblaasje weer gelijk willen maken. Dit gebeurt bij het stilzetten van de uitademing. 

Uitademing

Tijdens de uitademing wordt het kooldioxide uit de borstkas geperst terwijl de ribben zich weer terugtrekken.