stress

Last van hoge werkdruk

Wanneer krijg je last van een hoge werkdruk

Werkdruk is niet hetzelfde als het druk hebben op je werk. Als je het druk hebt op hoeft dit niet tot problemen te leiden. Sterker nog met een bepaalde druk presteer je vaak beter. Er ontstaat pas een probleem als de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer langdurig verstoord raakt. 

Oorzaken van een hoge werkdruk:

Er zijn verschillende oorzaken die een hoge werkdruk veroorzaken, zoals bijvoorbeeld:

  1. Je hebt te weinig tijd voor een opdracht
  2. De kwaliteitseisen aan het werk zijn hoger dan je kunt waarmaken
  3. Het werk sluit niet aan bij jouw opleidingsniveau of werkervaring

Daarnaast kunnen er ook omstandigheden zijn waardoor je een hoge werkdruk ervaart:

  1. Je hebt een conflict met de leidinggevende
  2. Je voelt je onzeker over je baan door een reorganisatie
  3. Het is niet duidelijk wat er van je wordt verwacht
  4. Je hebt te weinig herstelmomenten, zoals pauzes of vakanties 

Je kunt ook werkdruk ervaren door een persoonlijk situatie of karaktereigenschap

  1. Je kunt lastig nee zeggen
  2. Je bent perfectionistisch
  3. Er zijn thuis problemen die veel energie 

Natuurlijk kun je kijken weIke oorzaken van werkdruk je kunt wegnemen. Maar uiteindelijk zal er altijd werkdruk blijven. 

De sleutel om hier goed mee om te gaan ligt vaker in het zorgen dat je voldoende draagkracht hebt. Slaap je goed, ben je fit en energiek en bekijk je de situatie positief dan kun je meer werkdruk aan. 

Wil je meer weten over het beter omgaan met werkdruk mail dan naar info@lesstress.biz 

Reactie plaatsen