Burn-out voorkomen? Werkgevers en werknemers zijn het oneens
27 september 2020 

Burn-out voorkomen? Werkgevers en werknemers zijn het oneens

Een scheve balans tussen werk en privé vergroot volgens 90% van de werknemers de kans op een burn-out zo blijkt uit onderzoek van LinkedIn onder werknemers en werkgevers. Hoewel beide partijen vinden dat ze evenveel verantwoordelijkheid dragen, blijkt dat ze van mening verschillen over hoe een dreigende disbalans te voorkomen.

Zo’n driekwart van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde werk-privébalans. Meer dan één op de tien werknemers verwacht binnen een jaar een burn-out te hebben bij ongewijzigde werkomstandigheden.

Zelden gesprek over gezonde werk-privébalans

Bijna drie op de vier werknemers geeft aan dat ze een goede balans wel eens hebben opgeofferd voor het werk. Bij disbalans zoeken ze de oplossing zelden in de werksfeer, maar nemen het herstel hoofdzakelijk voor eigen rekening. Volgens werkgevers is het gesprek aangaan met je baas het belangrijkste voor werknemers (53%). Bij werknemers staat dat op de vierde plek, slechts één op de drie werknemers durft dat daadwerkelijk te doen.

In plaats van het gesprek aan gaan, herstellen werknemers de balans met name in eigen tijd, door:

  • voldoende tijd voor ontspanning buiten werktijd (54%)
  • zoveel mogelijk het werk los te laten in hun vrije tijd (49%)
  • beter naar hun lichaam te leren luisteren (42%)

LinkedIn vroeg psycholoog en stressexpert Thijs Launspach waarom er een dergelijke barrière bestaat: “Uit deze cijfers blijkt dat er nog steeds sprake is van een taboe: weinig werknemers durven over hun werkdruk het gesprek aan te gaan met hun werkgever. Dit terwijl het juist in het belang is van werkgevers als hun medewerkers gezond en gelukkig aan het werk kunnen. Op tijd ingrijpen voorkomt burn-outs, en aan de bel trekken is een teken van zelfinzicht, niet van ‘zwakte’. Werk aan de winkel dus voor werkgevers: de drempel hiervoor moet omlaag.”

Geen beleid

Een goede werk-privébalans is essentieel in het carrière pad van de ondervraagde medewerkers, zo geeft 60% aan. Voor merendeel van de ondervraagde werknemers (34%) betekent dit dat zij de vrijheid voelen om zelf controle uit te oefenen op de indeling van werk en privé. Ondanks de groeiende dreiging van burn-outs bij werknemers en de gevolgen voor zowel de professional als de organisatie, heeft slechts een op de drie werkgevers een beleid ten aanzien van de werk-privébalans. Opmerkelijk is dat hetzelfde aantal werkgevers aangeeft dat er geen beleid nodig is.

De belangrijkste cijfers op een rij

  • 90% van de werknemers gelooft dat scheve werk-privébalans kans op een burn-out vergroot
  • 12% van de werknemers verwacht bij ongewijzigde werkomstandigheden binnen 1 jaar een burn-out
  • 74% van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde balans
  • 74% van de werknemers heeft een goede balans wel eens opgeofferd voor het werk
  • 53% van de werkgevers geeft aan dat een gesprek aangaan met je werkgever de belangrijkste maatregel is
  • 32% van de werknemers durft het gesprek aan te gaan
  • 31% van de werkgevers heeft geen beleid en geeft aan dit niet nodig te hebben

Bron: LinkedIn Work Life Balance-onderzoek: uitgevoerd door Kien Onderzoek onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder werkend in loondienst en 1000 ondernemers met personeel en HRM-verantwoordelijken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen