Wie is er verantwoordelijk bij een burn-out?
06 oktober 2020 

Wie is er verantwoordelijk bij een burn-out?

Het thema duurzame inzetbaarheid staat dit jaar weer hoog op de agenda van veel organisaties. Werkgevers die hier actief mee bezig zijn blijken vaak succesvollere ondernemers. Investeren in je werknemers is dus niet alleen belangrijk voor je mensen, maar ook gewoon goed voor je bedrijfsresultaat. Toch lezen we ook dat er veel werknemers last hebben van burn-out klachten. Lukt het werkgevers én werknemers dan toch nog niet zo goed om het thema duurzame inzetbaarheid echt vorm te geven?

Verplichtingen vanuit de wet

Vanuit de wet (artikel 7:658 BW) is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen die voorkomen dat werknemers schade lijden door het uitoefenen van hun werkzaamheden. Denk hierbij aan goede arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, een goede werkplek etc. Dit is de zorgplicht van de werkgever. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan kan deze een schadevergoeding moeten betalen aan de werknemer als deze burn-out raakt.

Heersende jurisprudentie

Vanuit deze zorgplicht van de werkgever, is bij een burn-out doorslaggevend of het ‘gevaar’ van psychisch letsel voorzienbaar was voor de werkgever. Ook of en hoe de werkgever gereageerd heeft op klachten van de werknemer over de werkomstandigheden. Volgens de heersende jurisprudentie moet er echt sprake zijn van uitzonderlijk hoge werkdruk en ook andere uitzonderlijke werkomstandigheden die tot een burn-out hebben kunnen leiden.

Preventie = belangrijk

Mensen realiseren zich niet hoeveel inspanning zij leveren op een normale dag. Ze weten dus ook niet hoeveel herstel zij eigenlijk nodig hebben. Soms vraagt het werk meer energie, de andere keer is het de privésituatie. In beide gevallen is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor herstel. De weegschaal moet in balans zijn, anders pleeg je roofbouw op je werknemers. Dat leidt tot een neerwaartse spiraal die uiteindelijk kan uitmonden in een burn-out.

Om een goede balans te hebben en te houden, is voor iedereen anders. Natuurlijk zijn er een aantal onderdelen hierbij die voor iedereen belangrijk zijn. Denk aan een goede ademhaling, genoeg slaap, goede voeding en zorgen voor voldoende beweging.

Vitaliteitsbeleid met aandacht voor inspanning en ontspanning

Wij zien dat veel organisaties zich nog teveel richten op de wet; wat moet ik regelen om te zorgen dat ik niet aansprakelijk ben voor een burn-out. Dat is onvoldoende als je echt een aantrekkelijke werkgever wilt zijn. Met aandacht voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning op het werk creëer je als werkgever meer gezonde en bevlogen medewerkers. Ze presteren beter op hun werk en beleven hier ook meer plezier aan. Door actief en preventief te focussen op vitaliteit, kunnen werkgevers nog meer uit hun werknemers halen.

ROI vitaliteitsbeleid

Een goed vitaliteitsbeleid vraagt om een investering van de werkgever (overigens ook van de werknemer is onze mening). Uiteindelijk levert dit geld op. We weten inmiddels dat 1 op de 7 werknemers last heeft van burn-out symptomen (bron CBS), wat leidt tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. 

Onderzoek van het Britse Centre of Mental Health toont aan dat de kosten, die veroorzaakt worden met een verminderde prestatie op de werkvloer voorafgaand aan de burn-out, bijna twee keer zo hoog zijn als de kosten van het ziekteverzuim tijdens de burn-out. Daarnaast is bekend dat werknemers die lekker in hun vel zitten, beter presteren, meer plezier in hun werk, beter samenwerken en veel creatiever zijn.
Voor elke werkgever kan de ROI verschillen, maar wij zijn ervan overtuigd dat elke euro die geïnvesteerd wordt in een goed vitaliteitsbeleid een zeer positief rendement geeft.

#stressmanagement #preventie #burnout #vitaliteit #Lesstress

Over de schrijver
Reactie plaatsen