Mag een werkgever zich bemoeien met de gezondheid van zijn werknemers?
06 oktober 2020 

Mag een werkgever zich bemoeien met de gezondheid van zijn werknemers?

Afgelopen week verscheen er een interessant artikel in het AD met als titel Baas mag zich best met gezondheid werknemer bemoeien, vindt ‘ie zelf.

Waar ligt de grens?

53% vindt dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde leefstijl. Als het gaat om roken mag het nog een stapje verder. Bijna 20% vindt dat werknemers gedwongen mogen worden om te stoppen. Daarnaast vindt 88% dat als het werk lijdt onder de gezondheidsproblemen van een werknemer, de werkgever dit bespreekbaar moet maken. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.100 werknemers van o.a. HR-riskconsultant Robidus.

HR-professionals vinden dat ze werknemers meer mogen aanspreken als ze gedrag zien dat niet bevorderlijk is voor duurzame inzetbaarheid. Werkgevers hebben er ook een financieel belang bij dat werknemers gezond aan het werk blijven. Ook gebruiken zij het argument dat 70% van het ziekteverzuim op het werk was te relateren aan privé oorzaken.

Ziekteverzuim door slechte gezondheid

Ziekteverzuim hangt sterk samen met de gezondheid van werknemers. De invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim dringt steeds meer door. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 40% van de werkgevers een beleid heeft op het gebied van leefstijl en beweging. Want, werknemers met een gezonde leefstijl verzuimen minder. De leefstijl is de keuze van de werknemer, maar als werkgever kun je wel degelijk jouw werknemers bewust maken van hun leefstijl. Het signaleren van gezondheidsproblemen bij werknemers is niet altijd even gemakkelijk. Ook al voel je als werkgever hiervoor een grote mate van verantwoordelijkheid.

Huidige wetgeving

De huidige wetgeving verbiedt het de werkgever in veel gevallen om zich te bemoeien met het privéleven van de werknemer. Bij een ziekmelding mag een werkgever bijvoorbeeld niet vragen wat de klachten zijn. De werkgever kan wel een bedrijfsarts inschakelen, maar deze mag geen medische informatie aan de werkgever geven in verband met de privacy.

Win-win

Werkgevers en werknemers willen in basis hetzelfde: in goede gezondheid en met veel plezier aan het werk zijn. Een werkgever kan hierin veel faciliteren. Denk aan een fijne en gezonde werkplek, een werkomgeving die stimuleert tot een gezonde leefstijl. Ook een omgeving creëren waar problemen bespreekbaar zijn en waar constructief naar een oplossing wordt gezocht. Want waarom zou je als werknemer niet blij zijn als je werkgever handvatten geeft voor een gezondere leefstijl? Helaas leeft duurzame inzetbaarheid nog te weinig bij medewerkers en wordt het vaak gezien als iets van het management. Terwijl van medewerkers juist wordt verwacht dat ze zelf de regie pakken als het gaat over hun eigen gezondheid.

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. In de arbeidsomstandighedenwet (art. 18) staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is erop gericht de risico’s, die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Een PMO maakt van tijd tot tijd de balans op en brengt de gezondheid van werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen zo in een vroeg stadium aan het licht. Er kunnen dan maatregelen genomen worden om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Individuele werknemers kunnen advies krijgen over hun wijze van werken en leefgewoonten. Elke medeweker heeft andere aandachtspunten als het gaat om zijn of haar gezondheid. Voor de een is dat bewegen of afvallen en voor de ander is dat beter met stress leren omgaan. Het is geen ‘one size fits all’. Wanneer een werkgever regelmatig een PMO aanbiedt, wordt dit een monitor voor de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers.

Gezonde en energieke medewerkers presteren beter met meer plezier!

Een gezondheidscheck maakt medewerkers bewust en stimuleert om zelf regie te nemen voor een gezondere leefstijl. 60% van de deelnemers doet dit ook daadwerkelijk, zo blijkt uit onderzoek. Gezonde en energieke medewerkers presteren beter en hebben meer plezier. Dit beïnvloedt zowel hun eigen energieniveau als die van hun omgeving.

Daarom is vitaliteit van groot belang voor de continuïteit van elke organisatie. Het is de basis voor een duurzaam HR-beleid. Het resultaat; meer werkplezier, verhoogde productiviteit, betere prestaties en langdurige inzetbaarheid.

#DuurzaamInzetbaar #stressmanagement #PMO #GezondeLevenstijl #Draagkracht

Over de schrijver
Reactie plaatsen