Snelle opmars van een nieuwe manier van leren
29 september 2020 

Snelle opmars van een nieuwe manier van leren

Het is steeds belangrijker om je leven lang te blijven leren. De snel veranderende werkomgeving zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden snel verouderen. Daarom is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Je blijft zo duurzaam inzetbaar.

Digitale leeromgeving

Ook hoe we leren is de afgelopen jaren sterk veranderd. In plaats van een fysieke aanwezigheid in een klaslokaal maken we nu veelvuldig gebruik van digitale leeromgevingen. Een geweldige ontwikkeling, want zo heeft een veel groter deel van de wereldbevolking toegang heeft gekregen tot content die vroeger alleen face-to-face beschikbaar was.

Andere leerdoelstellingen

Niet alleen de toegang tot leerstof, maar ook de leerdoelstellingen zijn veranderd. Vergroten van kennis is natuurlijk belangrijk, maar vooral het ontwikkelen van je soft skills zorgt voor de grootste verbetering in prestatie. En dat kun je niet leren door naar digitale content te kijken.

Wat speelt er nog meer

  • We werken steeds meer op afstand en op meerdere plaatsen;
  • Inmiddels heeft ruim 90% van de mensen in Nederland een smartphone;
  • Leren gaat niet meer alleen om kennis vergaren, maar is steeds meer een ervaring, toepassing van kennis, reflecteren en in dialoog zijn met medestudenten;
  • Om duurzaam inzetbaar te blijven en te kunnen presteren zul je continue nieuwe dingen moeten leren die verder gaan dan puur kennis vergaren.

Het gaat dus steeds meer om hoe goed en snel je je kunt aanpassen aan een veranderende vraag op de arbeidsmarkt.

MOOC’s & MPPG’s

Waar we eerst zagen dat MOOC’s, Massive Open Online Courses, een vernieuwing waren op leergebied, zien we nu dat MPPG’s (Mobile-first, Participatory, Personalized, Group-based learning) met een snelle opmars bezig zijn.

Deze manier van leren gaat ervan uit dat je:

  • Leert op je mobile, daar is het design ook op gemaakt
  • Samen met anderen leert en hier online interactie mee hebt
  • Persoonlijke take outs en reflectie hebt in een cursus
  • Kennis gelijk kunt toepassen

Actief leren

Leren wordt zo een actieve bezigheid, in plaats van een passieve. Deelnemers worden aangespoord om kritisch met de content aan de slag te gaan en eruit te halen wat voor hen op persoonlijk niveau van toepassing is. Dit sluit veel beter aan bij de leerbehoefte van een deelnemer. En ook bij de vraag vanuit Learning & Development om persoonlijke, schaalbare en effectieve trainingen te geven.

Lesstress werkt al met een MPPG voor haar stressmanagement trainingen. Hierdoor is de training mobile first, persoonlijk, gericht op het toepassen van kennis en het delen van ervaringen met andere deelnemers.

#stressmanagementtrainingen #mobilefirst #duurzaaminzetbaar

Over de schrijver
Reactie plaatsen