Frequent verzuim

Frequent verzuim wordt ook wel kort verzuim genoemd. Meldt een werknemer zich meer dan twee keer per jaar ziek, dan spreken we van frequent verzuim.

Oorzaken van kort frequent verzuim

Oorzaken voor kort frequent verzuim zijn bijvoorbeeld gebrek aan motivatie en een tekort aan creativiteit in werk, onvoldoende zelfstandigheid, jezelf niet kunnen ontplooien of een gebrek aan waardering van collega’s of je manager op het werk. Een slechte werk/privé-balans kan ook een oorzaak zijn.

Iedereen is weleens ziek, op zich is dat geen probleem. Het wordt wel een probleem als het regelmatig gebeurt. Dan is het verstandig om met de werknemer in gesprek te gaan. Werkgevers vinden het vaak lastig om het gesprek hierover aan te gaan. Want waar ligt de grens tussen werk en privé?

Waarom is aandacht voor kort frequent verzuim belangrijk?

Kort frequent verzuim kan een voorbode zijn voor langdurig verzuim. Van de werknemers die frequent kortdurend verzuimen, gaat ongeveer 50% het jaar daarop ook langdurig verzuimen. Daarnaast is de kans groot dat het frequente verzuim zich zal herhalen. Voor 61% van de werknemers die frequent verzuimen, geldt namelijk dat zij dit het jaar daarop weer zullen doen.

Maak kort frequent verzuim bespreekbaar

Meldt een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziek, dan is het verstandig hierover in gesprek te gaan. Het is belangrijk om kort verzuim bespreekbaar te maken. Probeer te achterhalen wat de oorzaak van het kort verzuim is. Mogelijk voelt een medewerker zich niet zo gemotiveerd, of is er een slechte werk/privé-balans.