Psychisch verzuim

Psychische klachten zijn een van de belangrijkste veroorzakers van langdurig verzuim. Meer dan 1/3 van het langdurig verzuim (dit is verzuim langer dan 6 weken) heeft een psychische achtergrond. Onder psychisch verzuim vallen overspannenheid, een burn-out, een depressie, of een angststoornis.

Psychisch verzuim is een grote kostenpost 

Werknemers die verzuimen met psychische klachten blijven het hoogste aantal dagen thuis. Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro, los van eerder productiviteitsverlies en extra werkdruk op de collega’s. Het is een grote kostenpost voor het bedrijfsleven.

Kijken we specifiek naar het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) binnen het mkb, dan is er een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten, gemiddeld 220 dagen. Vooral het stressgerelateerd verzuim is problematisch. Het aandeel stressgerelateerd verzuim is inmiddels zo groot, dat werkstress gezien wordt als belangrijkste beroepsziekte. 

Duur psychisch verzuim

Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn; gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018. Dit is hard gestegen, in 2017 was het 197 dagen en in 2016 nog 167 dagen. Van de werknemers die kampen met een burn-out is een kwart zelfs na 340 dagen nog niet hersteld.

Heeft een werknemer eenmaal verzuimd met een psychische oorzaak, dan is de kans vrij groot dat dit opnieuw gebeurt. Onderzoek heeft aangetoond dat bijna 10% van de werknemers met verzuim wegens psychische klachten te maken krijgt met een herhaling.

Psychisch verzuim, met name verzuim door stress is te voorkomen door vroegtijdig de signalen te herkennen en actie te ondernemen.