Vitale organisatie

Vitale organisaties zijn organisaties die in staat zijn zich continu aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Het gaat hierbij om creativiteit, alertheid, betrokkenheid, veerkracht en natuurlijk ook de vitaliteit van de medewerkers. Transformeren naar een vitale organisatie is noodzaak voor elke werkgever die relevant wil zijn voor talent. 

Een vitale organisatie heeft veel voordelen:

  • medewerkers zijn gemotiveerd en productief
  • minder verzuim
  • meer werkplezier
  • hogere betrokkenheid
  • aantrekkelijker voor talent
  • bevordert duurzame inzetbaarheid

Werkgevers weten dat hun medewerkers hulpmiddelen nodig hebben om vitaal te worden en te blijven. Inmiddels is in vele cao’s een budget opgenomen voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Veel organisaties besteden dit budget aan loopbaanontwikkeling, terwijl bijna de helft van de medewerkers meer behoefte heeft aan gezondheid en vitaliteit. Zoals bijvoorbeeld stressmanagement, beter slapen, meer bewegen, gezondere voeding en een positieve mindset

De fysieke kant van vitaliteit is het makkelijkst om aan te pakken. De mentale kant is lastiger, terwijl bewezen is dat tien minuten mindfulness per dag de productiviteit al enorm verhoogt. De behoefte aan fysieke en mentale ondersteuning is groot. Regelmatig verschijnt er een nieuwsitem over de hoge uitval door burn-out, zeker onder young professionals.  

Om een vitale organisatie te creëren is het belangrijk om 3 niveaus te onderscheiden:

  • niveau van de medewerker
  • teamniveau
  • organisatieniveau

Als in een organisatie het aantal burn-outs groot is, is het belangrijk om je te richten de medewerkers die dreigen uit te vallen. Maar daarmee heb je als organisatie nog niets opgelost. Je moet op alle drie de niveaus interventies doen die met elkaar verbonden zijn. 

Vitaliteit is maatwerk

Omgevingen waarin mensen vitaler zijn en goed samenwerken zijn aantrekkelijk. Het is aan een werkgever om te ontdekken wat het beste werkt. Voorop staat dat mensen voelen dat ze in een cultuur werken waar je wordt aangemoedigd om gezonde keuzes te maken. Een cultuur waar managers hier het gesprek over voeren en zelf een voorbeeldrol vervullen.