Presentisme, de voorbode van langdurig verzuim
27 september 2020 

Presentisme, de voorbode van langdurig verzuim

Presentisme is een begrip dat in Nederland nog relatief weinig aandacht krijgt, zeker in vergelijking met ander verzuim. Binnen Arbodiensten, HR-afdelingen en het management van bedrijven is het terugdringen van het zichtbare ziekteverzuim vaak prioriteit. Presentisme blijft meestal onzichtbaar, terwijl dit een veel grotere kostenpost voor bedrijven is dan het zichtbare ziekteverzuim.

Wat is presentisme?

Bij presentisme zijn medewerkers wel aanwezig op het werk, maar presteren niet meer optimaal. Ze zijn er wel, maar eigenlijk ook weer niet. Meestal is presentisme een voorbode van langdurige uitval of het vertrek van een medewerker.

In beide gevallen kost het een werkgever geld. Of in productiviteitsverlies of in de kosten van het aannemen en inwerken van een nieuwe medewerker.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kosten van presentisme voor een werkgever een veelvoud is van de kosten van het ziekteverzuim. Het gevaarlijke is dat werkgevers deze kosten niet in beeld hebben, want de medewerker is gewoon nog aan het werk.

Signalen van presentisme

Waaraan kun je zien dat er sprake is van presentisme bij iemand? Wat zijn de alarmbellen waar je op kunt letten?

  1. Minder interesse voor hun werk, brengen geen nieuwe ideeën meer in tijdens vergaderingen en verliezen vaak hun interesse in details van hun werk.
  2. Het lijkt wel of ze elke dag een slechte dag hebben. Ze hebben geen plezier meer in hun werk en komen afwezig over.
  3. Irritatie en het hebben van een korter lontje kan vaker voorkomen.
  4. Ze zijn minder productief,  halen hun targets of deadlines niet meer en maken meer fouten dan voorheen in hun werk.
  5. Ze communiceren minder dan normaal, lijken zich steeds meer terug te trekken en gaan bijvoorbeeld niet meer mee lunchen met collega’s. Ze zijn meer gesloten en laten minder los over hoe het met ze gaat.

Wat kun je doen?

Het is belangrijk dat managers gedragsveranderingen die wijzen op presentisme in een vroeg stadium herkennen in hun team en bespreekbaar maken met hun teamleden.

Slimme en vooruitstrevende werkgevers investeren in het welzijn van hun medewerkers. Er is een duidelijk verband tussen het prioriteren van het welzijn van medewerkers en een betere loyaliteit en productiviteit en verminderd ziekteverzuim en verloop.

Hoe is het in jouw organisatie?

Het is in alle opzichten de moeite waard om te kijken hoeveel presentisme er binnen een organisatie is. Elke euro die geïnvesteerd wordt in het terugdringen van presentisme wordt vele malen terugverdiend.

Wil je meer weten over presentisme binnen jouw organisatie en wat dit je oplevert als je hierin investeert? Neem dan contact met ons op via info@lesstress.biz.

Over de schrijver
Reactie plaatsen