Saturatie

Je saturatie geeft aan of er sprake is van onrust of stress in het lichaam. Je kunt je saturatie eenvoudig zelf thuis meten.

Saturatie is het %-zuurstof in het bloed gebonden aan het Hb (ijzer).

Is deze 99 of 100%, dan is er sprake van onrust of stress in het lichaam. Veelal in combinatie met koude handen en voeten. Dit wordt veroorzaakt door te veel te ademen voor de inspanning die geleverd wordt. Er wordt dan te veel koolzuur CO2 uitgeademd. Tussen de 95 en 98% is in orde. Een saturatie onder de 90% kan wijzen op een long- of hartprobleem.